Wolontariat

Wolontariat jest formą bezpłatnej i bezinteresownej pracy na rzecz społeczeństwa, a w szczególności na rzecz konkretnych placówek, instytucji czy osób potrzebujących pomocy. Praca w wolontariacie niesie obustronne korzyści. Potrzebujący otrzymuje wsparcie w formie, która zaspokaja jego potrzeby lub poprawia komfort życia. Wolontariusz wzbogaca się emocjonalnie, uczy asertywności, współczucia, wrażliwości, poznaje zasady pierwszej pomocy i reagowania w różnych nietypowych sytuacjach, a przede wszystkim zdobywa dystans do własnych problemów. Wykonując prace na rzecz innych przygotowuje się też do przyszłego życia, kształtując obraz własnej ścieżki zawodowej i zdobywając cenne doświadczenia.

Fundacja Pomóż Innym bazuje na wolontariacie. Chcąc wspierać placówki edukacyjne, opiekuńcze, organizować koncerty czy walczyć o zmiany w przepisach potrzebujemy sztabu ludzi, którzy będą zaangażowani, skłonni do poświęcania swojego czasu i chętni do pracy na rzecz innych. Na potrzeby świadczenia pomocy osobom z konkretnymi problemami tworzymy bazę wolontariuszy wolontariat/baza-wolontariuszy o określonych predyspozycjach i zamiłowaniach. Dzięki temu zawsze znajdziemy odpowiednią osobę do opieki nad dzieckiem z autyzmem czy niepełnosprawnym seniorem. Baza to jednak nie wszystko. Chcemy, aby nasi wolontariusze byli w pełni przygotowani do sytuacji, z jakimi się spotkają w pracy. Dlatego szkolimy ich w pielęgnacji niepełnosprawnych, udzielaniu pierwszej pomocy czy sztuce prowadzenia rozmów i budowania pozytywnych relacji.

Nasze cele:

  • Pomagać.
  • Uczyć pomagać.
  • Pomagać tym, co chcą pomagać.
  • Wspierać niepełnosprawnych.

Jeśli jesteś zainteresowany wolontariatem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.