O PROJEKCIE

Projekt realizowany przez fundację Pomóż Innym ma na celu poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych, bezrobotnych oraz dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

Jego założeniem jest dążenie do stworzenia takiego systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych, który pozwoli im na realizowanie planów, spełnianie marzeń, a przede wszystkim komfortowe życie na co dzień. Działania realizowane w ramach projektu obejmują trzy sfery:

  • edukację,
  • pracę,
  • życie w społeczeństwie.

W pierwszym obszarze celem jest dobrze zorganizowana edukacja przyszłości, dzięki której każdy będzie miał taki sam dostęp do kształcenia.

W drugim bezrobotni mają otrzymać szansę podnoszenia kwalifikacji przez dokształcanie się, a w następstwie – zyskiwać możliwość samozatrudnienia czy też podejmowania pracy, która daje satysfakcję.

W dziedzinie życia społecznego złożeniem projektu jest wspieranie inicjatyw, których efektem jest zyskanie akceptacji społecznej przez osoby z dysfunkcjami. Przykładem są imprezy plenerowe, placówki integracyjne, kluby seniora czy miejsca przystosowane do aktywności niepełnosprawnych.

Projekt uwzględnia zarówno działania jednostkowe, jak i całościowe – począwszy od pomocy potrzebującym niepełnosprawnym, chorym dzieciom, samotnym seniorom przez wolontariuszy, po wspieranie inicjatyw podczas bali charytatywnych i imprez oraz promowanie zmian w prawie.

ilustracja dziewczynka przytula inną osobę