Nasze działania

Działania fundacji Pomóż Innym obejmują wiele obszarów życia społecznego, zarówno w jego ujęciu lokalnym, jak i globalnym. Organizujemy i prowadzimy akcje charytatywne połączone ze zbiórką funduszy na różne cele. Działamy na polu prawa, walcząc o wprowadzenie korzystnych ustaw i zmian w przepisach na rzecz niepełnosprawnych.  Pomagamy z znalezieniu swojego miejsca w społeczeństwie osobom z dysfunkcjami oraz bezrobotnym. Tworzymy i udostępniamy bazę wolontariuszy, odpowiednio przygotowanych i chętnych do pomocy w każdej sytuacji.

Główne obszary naszej pracy to:

  • pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dzieciom i osobom dorosłym niepełnosprawnym lub chorym w zakresie:
    • zaspokajania ich potrzeb edukacyjnych,
    • rozwoju społecznego, fizycznego i kulturalnego,
    • umożliwiającym opiekę nad potrzebującymi,
  • promocja i wspieranie różnych form kształcenia niepełnosprawnych oraz dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
  • pomoc osobom potrzebującym w przystosowaniu do życia społecznego.

Do wyjątkowych sukcesów fundacji zaliczamy organizację koncertów z udziałem dzieci niepełnosprawnych ze szkół specjalnych, szkolnych ośrodków socjoterapii i młodzieżowych ośrodków wychowawczych w Warszawie.