Poznaj naszą fundację

Fundacja Pomóż Innym powstała w 2002 roku z inicjatywy jej obecnej prezes i współzałożycielki – Ewy Krawczyk.  Inspiracją do założenia organizacji były osobiste doświadczenia, a w szczególności postawa oraz pomoc, jakiej doświadczyła jej matka po utracie słuchu i zdolności mówienia. Mottem, którym się kieruje, jest przekonanie, że świadczenie bezinteresownej pomocy osobom w potrzebie jest jedną z najpiękniejszych rzeczy, jaką może robić człowiek, a wyświadczone dobro zawsze do niego wraca.

Ważnym czynnikiem, który wpłynął na decyzję o powstaniu fundacji był związek założycielki z oświatą. Stąd też jednym z wielu przyjętych kierunków pomocy fundacji jest wsparcie dla rodzin dzieci niepełnosprawnych oraz tych o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Udział Ewy Krawczyk w obradach komisji sejmowych zapewnia głos w walce o uchwalanie ustaw korzystnych dla tej grupy potrzebujących.

Jednym z celów Fundacji Pomóż Innym jest dążenie do utworzenia zorganizowanego systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Założone cele fundacja osiąga różnymi drogami. Jedną z nich jest poszukiwanie i gromadzenie osób, które chcą bezinteresownie zajmować się niepełnosprawnymi. W ich przygotowaniu do niesienia wsparcia potrzebującym pomaga szkoła dla wolontariuszy, dzięki której są lepiej przygotowani do opieki i obcowania z ludźmi potrzebującymi, często ze specyficznym, negatywnym nastawieniem do otoczenia. Jako organizacja charytatywna zajmuje się też zbieraniem funduszy na pomoc różnym placówkom i instytucjom podczas okazjonalnych imprez lub wydarzeń.

dwóch mężczyzn rozmawia