pracownik-biurowy pisze na klawiaturze

FUNDACJA POMÓŻ INNYM

Nasza Fundacja powstała w 2012 roku – jej prezesem jest Ewa Krawczyk. Celem fundacji jest wspieranie m.in. osób niepełnosprawnych, nieprzystosowanych społecznie, bezrobotnych oraz innych osób w potrzebie.

Aktualnie jesteśmy w trakcie opracowywania dwóch nowych projektów – Cyfrowa Szkoła, która ma na celu pomagać rodzicom i nauczycielom jak uczyć dzieci zdalnie, oraz e-Poradni, by wspierać uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, oraz dorosłe osoby niepełnosprawne. 

NASZE DZIAŁANIA

działania Fundacji Pomóż Innym obejmują wiele obszarów życia społecznego, zarówno w jego ujęciu lokalnym, jak i globalnym. Organizujemy i prowadzimy akcje charytatywne połączone ze zbiórką funduszy na różne cele. Działamy na polu prawa, walcząc o wprowadzenie korzystnych ustaw i zmian w przepisach na rzecz niepełnosprawnych.  Pomagamy z znalezieniu swojego miejsca w społeczeństwie osobom z dysfunkcjami oraz bezrobotnym. Główne obszary naszej pracy to:

Pomoc uczniom

o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dzieciom i osobom dorosłym niepełnosprawnym lub chorym

Promocja i wspieranie

różnych form kształcenia niepełnosprawnych oraz dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Pomoc osobom

potrzebującym w przystosowaniu do życia społecznego

SZYBKI KONTAKT

Masz pytania? Napisz do nas lub zadzwoń:

widok-góry_i_niebieskie_niebo

MEDIA O NAS

Miarą sukcesów, jakie osiągamy poprzez działania fundacji, jest odzwierciedlenie jej pracy i działań w mediach. 

Jesteśmy aktywni na portalach społecznościowych, na których otrzymujemy wiele pozytywnych opinii i wyrazów poparcia.

Nasze działania dostrzegają też przedstawiciele prasy lokalnej i krajowej oraz prowadzący portale samorządowe i publicystyczne. Dowiedz się, co o nas piszą inni.